Most piastowski
Ścieżki rowerowe
Strefa Płatnego Parkowania
Postój płatny od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 17, dwie strefy parkowania, 123 parkomaty, 3000 miejsc parkingowych.
Kamienny most
ul. Ozimska
Wiadukty i mosty

Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 31.03.2017

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Częstochowskiej od terenu PKP do istniejącego ciągu w Opolu na odcinku od km 0+560,71 do km 0+256,60″. Szczegóły w załączniku: ul. Częstochowska_obwieszcz
Czytaj dalej →

Remont przejścia podziemnego w ciągu ul. Sosnkowskiego (obok Politechniki)

Remont przejścia podziemnego w ciągu ul. Sosnkowskiego (obok Politechniki). Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje o utrudnieniach w ruchu pieszym spowodowanych remontem przejścia podziemnego – w ciągu ul. Sosnkowskiego (obok Politechniki). Wprowadzone zostanie czasowe zamknięcie przejścia podziemnego w godzinach od 16:00 d
Czytaj dalej →

Zmieniona organizacja ruchu w rejonie ronda na ulicy Spychalskiego

W związku z trwającą przebudową ulicy Niemodlińskiej Miejski Zarząd Dróg w Opolu zawiadamia, że w dniu 18.03.2017 r. (sobota) zostanie zmieniona organizacja ruchu w rejonie ronda na ulicy Spychalskiego. Od ronda przy ul. Spychalskiego w kierunku ul. Niemodlińskiej poruszać się będą wyłącznie autobusy komunikacji zbiorowej. Pozos
Czytaj dalej →

Opis procedur i wzory dokumentów

Wzory dokumentów i opis procedur spraw załatwianych w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Umieszczanie obiektów budowlanych i reklam w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie dokumentacji projektowe, wykaz opłat, reklamacje wezwań do zapłaty za postój w strefie płatnego parkowania.