Most piastowski
Ścieżki rowerowe
Strefa Płatnego Parkowania
Postój płatny od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 17, dwie strefy parkowania, 123 parkomaty, 3000 miejsc parkingowych.
Kamienny most
ul. Ozimska
Wiadukty i mosty

Aktualności

Budowa drogi w związku z budową budynków mieszkalnych w Opolu, ul. Chmielowicka

INFORMACJA DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG w OPOLU Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 z późniejszymi zmianami ) informuje o zamiarze: „Budowy nowego odcinka drogi oznaczonej jako 20KDD, 3KDW i częściowo 4KDL (zgodnie z przebiegiem okreś
Czytaj dalej →

Budowa drogi w związku z budową trzech budynków biurowo-usługowych Opole ul. Powstańców Warszawskich

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) informuję, iż przygotowywane jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne pn.: „Bu
Czytaj dalej →

Remont ul. Niemodlińskiej – zmiana organizacji ruchu

Miejski Zarząd Dróg informuje o planowanej, dnia 02.10.2017r., zmianie organizacji ruchu w związku z rozpoczynająca się przebudową ulicy Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do terenów jednostki wojskowej. Planowany zakres robót obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni i budowę oświetlenia ulicznego. Roboty wykonywane będ
Czytaj dalej →

Opis procedur i wzory dokumentów

Wzory dokumentów i opis procedur spraw załatwianych w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Umieszczanie obiektów budowlanych i reklam w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie dokumentacji projektowe, wykaz opłat, reklamacje wezwań do zapłaty za postój w strefie płatnego parkowania.