Most piastowski
Ścieżki rowerowe
Strefa Płatnego Parkowania
Postój płatny od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 17, dwie strefy parkowania, 123 parkomaty, 3000 miejsc parkingowych.
Kamienny most
ul. Ozimska
Wiadukty i mosty

Aktualności

Wymiana dylatacji bitumicznych, wiadukt nad linią kolejową relacji Opole – Tarnowskie Góry w ciągu ul. Mieszka I-go

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym związanych z wymianą dylatacji bitumicznych na wiadukcie nad linią kolejową relacji Opole – Tarnowskie Góry w ciągu ul. Mieszka I-go. Wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch wahadłowy oraz ograniczenie prędkości. Utrudnienia potrwają w godzinach od 17
Czytaj dalej →

Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Opolu

Miejski Zarząd Dróg w Opolu zawiadamia, że w dniach 18÷21.10.2016 r. planowane są prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej na ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Katowickiej. Ruch w trakcie wykonywania w/w prac będzie odbywał się jednokierunkowo od ul. Reymonta w kierunku ul. Katowickiej. W związku z powyższym
Czytaj dalej →

Utrudnienia w związku z zamknięciem mostu na ul. Niemodlińskiej

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, że w związku z przebudową mostu w ciągu ulicy Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi, obejmującą demontaż istniejącego obiektu mostowego oraz budowę nowej przeprawy , zaprojektowano tymczasową drogę objazdową. Droga ta przebiegała będzie poprzez dowiązanie do ul. Niemodlińskiej( w rejonie ulicy Kr
Czytaj dalej →

Opis procedur i wzory dokumentów

Wzory dokumentów i opis procedur spraw załatwianych w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Umieszczanie obiektów budowlanych i reklam w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie dokumentacji projektowe, wykaz opłat, reklamacje wezwań do zapłaty za postój w strefie płatnego parkowania.